CAB PCB Scheidingsmachine MAESTRO 6

Scheiden van voorgefreesde printplaten tot een lengte van 1.500 mm met een minimum aan stress

Scheiding van gefreesde printplaten tot een lengte van 1.500 mm met een minimum aan spanning op de componenten.

De MAESTRO 6 is de consequente verdere ontwikkeling van de beproefde cabine PCB scheiders. Zelfs zeer lange printplaten kunnen snel, economisch en spanningsvrij worden gescheiden.

De aandrijfunit van de wagen is achter het lineaire mes gemonteerd. Dit vereenvoudigt het scheiden en verwijderen van de printplaten aanzienlijk.

 

Meetklok
Om spanningsvrij te scheiden en een lange levensduur te bereiken, moeten de ronde en lineaire messen over de gehele scheidingslijn geleid worden. De meetklok die de parallelliteit instelt en regelmatig controleert, is op de slede gemonteerd.